O nás

 

Spolek GO ON si dal za cíl podporu sportovní činnost osob s tělesným, smyslovým, mentálním či jiným handicapem, ale i osob bez handicapu. Lidé s handicapem mají stiženou možnost zapojit se a podílet se na řadě činností většinové intaktní společnosti. K rozvoji současného trendu integračních snah patří nejen podpora vzdělávání a pracovního uplatnění, ale také rozvoj volnočasových aktivit. Zvláště pak sportovní činnost výrazně ovlivňuje psychický stav a zvyšuje fyzickou kondici.

Věříme se, že každý člověk, ať s handicapem nebo bez něj, má mít možnost zažívat radost z pohybu. Nezáleží na tom, jestli se jedná o rozcvičku, jógu, lukostřelbu, jízdu na handbiku, kole, ... ale důležité je právě to, že něco děláme, "hýbeme se". Pomáhá nám to se povznést nad každodenní problémy. Radost ze sportu je tím, co nás může spojit dohromady.

Hlavními činnostmi spolku jsou:

  • Rozvoj sportovní činnosti osob s handicapem i bez handicapu - v současnosti se diskutuje o termínu kvalita života a jak ji zlepšit. Domníváme se, že i přes handicap, zdravotní stav nebo sociální situaci, je nejdůležitější individuální spokojenost a radost ze života a právě tomu výrazně napomáhá sportovní činnost.
  • Podpora integrace osob s handicapem do intaktní společnosti - již od dětsví poznáváme, jak nás dokáže spojit společné prožívání her, později pak sportovní činnosti.
  • Pomoc se zajišťováním sportovní činnosti - lidé s handicapem se setkávají s řadou těžkostí, které jim brání naplno se věnovat sportu. Nejedná se pouze o aktuální zdravotní stav, ale častěji o finanční situaci. Speciální pomůcky a sportovní náčiní tvoří nemalou překážku a zátěž.

Mezi naše další činnosti patří konzultace a koučink, pomoc s organizací sportovních akcí a propagace sportu jako součást zdravého životního stylu.